Poznejte mě

Lepší život podle svých přání

Mgr. Miroslav Jan ŠRAMOTA

Supervizor, kouč, konzultant, sociální pracovník, středoškolský a vysokoškolský pedagog, terapeut se zájmem o osobní rozvoj, poznávání a hledání vhodných řešení pro život.

Vystudoval obor Sociální práce (Mgr.) na VŠ sv. Alžběty. Je frekventantem Karlovy univerzity, FHS, Katedry managementu a supervize v sociálních a zdravotních organizací (Mgr). Absolvoval 500 hodinový výcvik systemické supervize a koučinku a je frekventantem komplexního 800 hodinového psychoterapeutického výcviku ve strategické a systemické kooperační a komunikační psychoterapii a hypnoterapii.

V minulosti pracoval jako pedagog na SOŠ, jako sociální pracovník na MěÚ se zaměřením na kuratelu dospělých, péči o dítě a NRP. Též působil jako tajemník komunitního plánu sociálních služeb a také podporoval rozvoj péče o dítě na Ukrajině. Pracoval jako sociální pracovník v NNO.

Působil na MPSV, lektor pro NNO, FDV a NRP, supervizor, kouč, facilitátor a terapeut. Zajímá se o komplexní psychosociální problematiku a byl členem Komise prevence kriminality a Sociálně zdravotní komise a předsedou dozorčí rady v nemocnici. Nyní je OSVČ.

Intenzivně se věnuje podpoře firemní kultury a pracovních týmů. Specializuje se na komunikaci, management a supervizi, koučování.

Je členem:

České manažerské asociace 

Asociace supervizorů v pomáhajících profesích 

European Mentoring and Coaching Council s Českou asociací koučů. 


Další vzdělávání:

2019 - Ericksonovská a systemická konference terapie, koučování              Mgr. Ivan Úlehla, Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.,                                Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D.

2019 - Timemanagement, UK, FHS, KŘaS, PhDr. Ribiňáková  

2019 - Diagnostika HR a organizací , UK, FHS, KŘaS, Mgr. Krejčí

2018 - Dílna komunikace, facilitace, UK, FHS, Mgr. Petr Vrzáček 

2018 - Personální management, UK, FHS, KŘaS, Ing. Matěj Lejsal 

2018 - Supervize v soc. a zdravot. organizacích, doc. Zuzana Havrdová, UK, FHS, KŘaS

2018 - Ericksonovská konference o hypnoterapii a supervizi   (koučování)  - využití systemického přístupu,                           hypnoterapeutických technik, prim. MUDr. Fr. Matuška, PhDr. Jiří Zíka a PaedDr. Petr Parma  

2018 - Na řešení orientovaný přístup v terapii a procesech rozvoje organizací Peter Sundman (Helsinky) a Ferdinand Wolf (Vídeň)

2017 -   Facilitace, MPSV, Facilitování větších setkání 

2017  -  Mediace,   Mediace Česká republika, JUDr. Medková

2016  -  Facilitace, Velký vůz Sever, případové konference

2016 - dosud - Strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie od Miltona H. Ericksona k systemickým zaměřeným přístupům (800 hodin), samostatná práce pod vedením prim. MUDr. Fr. Matušky

2016 - MPSV - školení - analýza a podpora mezirezortní spolupráce ochrany rodiny

2016 - APSS ČR - Kulatý stůl - poskytování služeb azylových domů matkám a jejich dětem

2015 - 2017 Výcvik supervizora SYSTEMICKÁ SUPERVIZE A KOUČOVÁNÍ (510 hodin) pod supervizí prim. MUDr. Františka Matušky 

2015 - Facilitátor MPSV, Profesionalizace sociálních pracovníků

2014 - Seminář k zákonu o sociálních pracovnících

2014 - Vyhodnocování potřeb dětí

2014 - Rozvody a nestabilní rodiny

2014 - Syndrom vyhoření

2014 - Životní strategie obyvatel vyloučených lokalit

2013 - Podpora plánování sociálních služeb

2013 - Domov: místo bezpečí i násilí

2013 -  Mezinárodní institutu pro rodinu a dítě

2012 - Přístupy a dovednosti při výkonu sociálně-právní ochrany dětí              

2011 -  Profesní vzdělávání sociálních kurátorů

2011 - Úprava styku s druhým rodičem

2011 - Identita dítěte

2010 - Osvědčení o rovnocennosti vzdělání, zvláštní odborná způsobilost obecná i zvláštní část pro správní činnost při řízení o dávkách v hmotné nouzi a o dávkách pro osoby se zdravotním postižením a při sociálně právní ochraně dětí.