Štěstí spočívá v nalezení vlastního života

S čím vám mohu pomoci

Terapie, psychosociální koučink pro osobní rozvoj  

Individuální, párová, skupinová terapie.

(Krize, rozvody, vztahové problémy, deprese, závislosti, osobnostní rozvoj, smysl života, spirituální krize...)

Lektorování, facilitace 

Odborné vzdělávání pro sociální pracovníky, pracovníky sociální péče, firemní vzdělávání a pro osoby vykonávající náhradní rodinnou péči. Facilitace porad a případové konference.

Supervize, koučování, management 

Profesionální pomoc profesionálům

,,Mluvení o problému tvoří další problémy, mluvení o řešení tvoří další řešení'' S. de Shazer

Management 

Moderní metody řízení organizací, diagnostika organizací, životní proces zaměstnanců a jeho vitalizace, výzkum v organizacích, HR management, personalistika, rozvoj lidských zdrojů, školení pro firmy, Soft Skills. 

Supervize a koučink je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí i v soukromých firmách. Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací.

Koučink je vhodný pro všechny druhy obchodních a dalších společností. Jedná se o podporu a osobnostní rozvoj jednotlivců, týmů a skupin. 

Supervize je vhodná i pro osoby vykonávající náhradní rodinnou péči.

Formy

 • Individuální supervize - 60 až 90 min.
 • Skupinová supervize - 3 až 5 hodin.
 • Týmová supervize - 3 až 5 hodin.
 • Manažerská supervize - 1,5 až 3 hodiny.
 • Lektorování, facilitace

  Vzdělání podle vašich potřeb

  ,,Zkušenost se nezapomíná, učíme se zkušeností''

  Vzdělávání pro NNO, sociální služby, školy, firmy - komunikace zaměřená na řešení , zakázkový model při práci s klienty, reflexní týmy, Soft Skills, etika pro pomáhající profesionály, Timemanagement, Angažovanost pracovníků, HR management.  Vhodné pro sociální služby, OSPODy, školská zařízení, firmy.

  Vzdělávání pro osoby vykonávající náhradní rodinnou péči - rozvoj dovedností v oblasti péče o dítě, umění zvládat zátěžové situace, jednání s úřady a biologickou rodinou.

  Relaxační techniky - zaměřené na osobní prožitek s emocemi a vlastním myšlením.

  Facilitace - případové konference, porady

  Vzdělávání je vedeno zážitkovou a partnerskou metodou.

  Terapie, psychosociální koučování

  Hledání vašich příležitostí a změn

  ,,Hledej řešení a problém se vyřeší''

  Terapie, psychosociální poradenství pro osobní rozvoj 

  Poradenství pomáhá řešit psychosociální problémy osobního rozvoje. Poradce se při své odborné práci zabývá celkovou osobností klienta a prostřednictvím poradenských konzultací mu pomáhá jeho obtíže překonat. Poradce řeší s klientem jeho životní příběh a společně nacházejí řešení.

  Systemická terapie a poradentství pro osobní rozvoj - terapie zaměřená na řešení (Steve de Shazer, Insoo Kim Berg, Scott D. Miller, Ben Furman, Arist von Schlippe, Jochen Schweitzer), zakázkový model při práci s klienty (Kurt Ludewig), reflexní týmy.

  Formy - individuální, párová, rodinná, skupinová

  Časté oblasti poradenské práce:

  - životní krize (nevím, kde jsem, mám těžké období, přestávám to zvládat, např.: partnerské či manželské krize, těžké vývojové změny, úmrtí blízké osoby, rozvod, apod.)

  - osobnostní rozvoj (chci se rozvíjet, pracovat na sobě sama, zlepšovat se v  psychosociálních dovednostech, např.: komunikační dovednosti, zvládání stresu, time management, apod.)

  - rizikové jevy (pomoc při zvýšené konzumaci alkoholu, závislosti na drogách, gamblerství, workoholismu, závislosti na nakupování, apod.)

  Asistovaný kontakt - odborná asistence při styku dětí s jejich rodiči.

  Relaxační techniky - zaměřené na osobní prožitek s emocemi a vlastním myšlením.

  (Neposkytuji sociální ani zdravotní služby. Tyto služby poskytují k tomu určená zařízení podle platné legislativy.)