Využití hypnoterapie Miltona H. Ericksona v supervizi a koučování

19.08.2018

Milton Hyland Erickson (5. prosince 1901, Aurum, Nevada - 25. března 1980, Phoenix) byl americký psycholog, zastánce hypnoterapie a rodinné terapie.

Měl vlastní pojetí nevědomí, velmi odlišné od psychoanalytického: nevědomí pro něj bylo místem, které zná a generuje řešení psychických problémů a s pomocí hypnózy je třeba se k tomuto řešení dostat. Velkou váhu přitom přikládal metafoře a metaforickému výkladu pacientova problému (každému pacientovi vyprávěl příběh o něm). Programově se odmítal přihlásit k nějaké psychologické teorii či škole, tvrdil, že "pro každého pacienta je třeba vymyslet jeho vlastní teorii"".

Byl nicméně ovlivněn dílem antropoložky Margaret Meadové, kybernetika Gregory Batesona (zejména koncept dvojné vazby), spisovatele Aldouse Huxleyho či zakladatele rodinné terapie Jay Haleyho. Ericksonovo dílo silně ovlivnilo terapii tzv. neurolingvistického programování (NLP). 

Mnoho prvků psychoterapeutických technik Ericksona se dá využít v supervizi a koučování. Mnoho pracovníků ve firmách se potýká se širokou škálou výzev a jejich nevědomí jim může usnadnit hledání vhodných cest.