Supervize v sociálních a zdravotních službách

12.02.2018

Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí, ale dnes i v komerčních firmách. Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Začala se též využívat i v dalších oblastech jako je sociální práce, zdravotnictví, školství. Ve firemním prostředí často hovoříme o koučinku. Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti pracovníků, posilovat vztahy v pracovním týmu a nacházet řešení v náročných situací. V procesu supervize poskytuje supervizor pracovníkovi zpětnou vazbu k jeho práci. Supervize má většinou formu rozhovoru mezi supervizorem a supervidovaným nebo supervidovanými. Supervize zvyšuje účinnost práce zaměřením se na její cíle, zvyšuje i kvalitu práce zaměřením se na proces. Hlavní pozornost je věnována vztahům, které jsou v pomáhajících profesích snad nejdůležitějším prostředkem k dosahování cílů a nejvýraznější známkou kvality práce. Supervize obsahuje složky nadhledu, vhledu a zaručuje dobrou úroveň odbornosti jak v oblasti schopností, vědomostí a dovedností, tak v oblasti etické oblasti.

Úkolem supervize i koučinku je zaručovat dobrou úroveň práce v dané odbornosti. Hlavními funkcemi supervize je řízení, vzdělávání a podpora pracovníka či pracovníků.