Systemická supervize a koučování pro pomáhající profesionály 

30.11.2017

Základem je rozvoj svých dovedností a návyků. 

S partou supervizorů a koučů jsme ukončili  dne 29.11.2017 úspěšně 500 hod. výcvik Systemické koučování a supervize pod vedení prim. MUDr. Františka Matušky - Hermés Group Praha. 

Výcvik byl velmi obohacující a rozšířil možnosti efektivní komunikace s klienty.