Facilitace a moderování velkých jednání

06.01.2018

Úkolem facilitátora je usnadnit komunikaci a dát účastníkům diskuse možnost, aby se mohli soustředit na věcnou stránku problému a jeho řešení.  Facilitátor musí být vždy neutrální, a to i když se v diskusi vyskytne spor. Spor je výzva k dalšímu jednání. 

Facilitátor dbá na dodržování dohodnutých pravidel diskuse. Facilitátor povzbuzuje některé zdrženlivější účastníky diskuse, vede proces a zapisuje výstupy z jednání. Dále vede diskusi směrem k dosažení shody. Pokud shoda není možná, měl by se pokusit alespoň objasnit jádro problému. 

Facilitovat je možné rodinné konference, firemní konference, jednání v komunitě a další. 

Moderátor vhodným způsobem řídí kulturní, společenskou akci. Cílem je akci vést podle předem dané domluvy s pořadatelem.