Blog MJŠ
 

Osobnostní rozvoj pro profesní dráhu, využití potenciálu, hledání nových možností a především reálný úspěch v pracovním životě. Pomohu Vám překonat strach ze změny, vybudujete si větší sebevědomí a naučíte se zvládat velké výzvy jednodušeji a profesionálněji, to vše za pomoci koučovacích technik.

Supervize je nástroj celoživotního učení používaný zejména u pomáhajících profesí, ale dnes i v komerčních firmách. Supervize vznikla v psychoterapeutickém prostředí. Začala se též využívat i v dalších oblastech jako je sociální práce, zdravotnictví, školství. Ve firemním prostředí často hovoříme o koučinku. Smyslem supervize je rozvíjet...

Úkolem facilitátora je usnadnit komunikaci a dát účastníkům diskuse možnost, aby se mohli soustředit na věcnou stránku problému a jeho řešení. Facilitátor musí být vždy neutrální, a to i když se v diskusi vyskytne spor. Spor je výzva k dalšímu jednání.

PF 2018

01.01.2018

PF 2018 - zdolávejte své vrcholky hor.

Moderním nástrojem pro podporu a pomoc pěstounům se stále více stává supervize. Mgr. Miroslav Jan Šramota jí realizuje již u 20 pěstounů.